Reactiv

Optimizarea elementelor constructive ale sistemelor de protecție și comutație electrică în vederea îmbunătățirii duratei de viață a produsului

Contract nr. 87CI/2017
Cod Proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0088
Durată proiect: 25.07.2017 – 31.12.2017
Autoritate Contractantă: UEFISCDI
Beneficiar: SC SERTIM ELECTRIC SRL, Responsabil: ing. Enache Sergiu
Furnizor de Servicii: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, Responsabil: conf. dr. ing. Sorin SAVU

 1. Sumarul proiectului

Proiectul vizează îmbunătățirea performanțelor tehnice ale elementelor de protecție și comutație electrică din componența sistemelor de compensare a energiei reactive. Având o importanță deosebită în asigurarea unui factor de putere neutral la consumatorul final, sistemele necesită o fiabilitate ridicată ceea ce presupune o calitate foarte bună a elementelor componente ale sistemului. Beneficiarul a întâmpinat, în procesul de producție și ulterior în exploatare, probleme tehnologice (PT) care vizau pe de o parte supraîncălzirea zonei de contact între furca soclurilor MPR și cuțitul siguranțelor fuzibile, respectiv sudarea elementelor de contact din construcția contactoarelor ca urmare a conectării/deconectării sarcinilor capacitive. Proiectul are ca obiective creșterea calității acestor produse și dezvoltarea sustenabilă a afacerii beneficiarului prin asumarea unor obiective tehnice și implementarea unor activități de cercetare industrială și inovare de produs. Obiectivele tehnice (O) și activitățile (A) sunt:

 • Soluționarea PT1 prin optimizarea funcțională a elementelor de comutație, care impune derularea activităților
  • Implementarea unor materiale compozite multifuncționale sinterizate avansate în structura elementelor de comutație
  • Verificarea funcționalității ansamblului conform standardelor IEC
  • Optimizarea geometrico-dimensională și structurală a pastilelor elementelor de comutație
 • Soluționarea PT2 prin optimizarea sistemului de asigurare a forței de contact furcă-cuțit
  • Reproiectarea morfo-structurală a elementelor de asigurare a forței de contact din componența soclurilor MPR
  • Verificarea funcțională a sistemului reproiectat
 • Consultanță tehnică pentru introducerea în fabricație
  Rezultatele activităților de cercetare se vor concretiza prin realizarea de prototipuri (TRL 7) care vor fi supuse unei cereri de brevet, precum și implementarea produselor în sistemele de compensare de energie reactivă la consumatorii finali.
 1. Indicatori de stare și progres

Indicatorii de stare și progres asumați prin propunerea de proiect monitorizează livrabilele proiectului și performanțele rezultatelor obținute în cadrul cercetărilor. Prin oferta de cercetare au fost asumate livrarea unor rezultate care au fost atinse și a unor indicatori care vor fi monitorizați și raportați la un an după încheierea cecului de inovare.

Tabel 2. Indicatori de stare și progres

Rezultat (R) / Indicator (I) / Livrabil (L) Inițial Actual După 1 an
R1 – Creșterea calității produselor, serviciilor și tehnologiilor
L1 – rețetă și tehnologie de realizare material compozit pentru contact electric
L2 – element de contact al dispozitivului de comutație confecționat dintr-un material compozit
L3 – proiect tehnic de execuție element de asigurare a forței de apăsare
L4 – element de apăsare a furcii asupra cuțitului siguranței MPR pentru contact electric optimizat
L5 – Raport anual evoluție indicatori I1 – I5
I1 – Durata de viață a contactului electric min 1×105 comutații min 1,5×105 comutații
I2 – Forța de contact min 200 N min 250 N
I3 – Garanția produsului 24 luni 36 luni
I4 – Mentenanță echipament trimestrial semestrial
I5 – Intervenții accidentale med 8/an med 2/an
R2 – Dezvoltarea cifrei de afaceri
L6 – Raport anual evoluție indicator I6
I6 – Creșterea portofoliului de clienți 100 % 128 %
R3 – Dezvoltarea de colaborări între beneficiar și furnizorul de servicii
L7 – Raport anual evoluție indicator I7-I9
I7 – Personal al beneficiarului implicat în activități de cercetare (resursa de cercetare) 0 2
I8 – Parteneriat în PNCDI III și H2020 1 2
I9 – Propunere de brevet 0 1
R4 – Acces beneficiar pe noi piețe

L8 – Raport anual evoluție indicator I10

I10 – Număr de județe în care contractează servicii 6 8
Indicator îndeplinit
Indicator raportat după monitorizarea de 1 an

 

 1. Valorificarea rezultatelor cecului de inovare

Valorificarea rezultatelor cercetării este o activitate care depășește durata de implementare a cecului de inovare. După validarea rezultatelor cercetării, acestea vor fi valorificate în perioada de monitorizare de 1 an de la încheierea proiectului, după trei direcții:

 • Publicarea rezultatelor cercetării în articole din reviste de specialitate

Tabel 3.

Titlu articol Autori Revistă/Conferință Observații
1. Tehnologii de îmbinare a pastilelor compozite W-Cu-Cr din aparatura de comutație a sarcinilor capacitive S.V. Savu, I.D. Savu Conferința anuală a Asociației de Sudură din România, aprilie 2018 Acceptată
 • Elaborarea unei cereri de brevet pentru elementele supuse procesului de inovare

Tabel 4.

Titlu brevet Autori Oficiul de brevete Observații
1. Contact electric pentru comutarea sarcinilor capacitive S.V. Savu, I.D. Savu OSIM În curs de elaborare

 

 • Consultanță tehnologică pentru producători de echipamente de comutație electrică în condițiile acceptării introducerii în fabricație a elementelor brevetate.

DESCARCA RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC (APASA AICI)
RST – Raport Stiintific si Tehnic